Štítek: nákup

Nákupní činnost podniku

Téma č. 10Ekonomie Nákupní činnost podniku nákup– nákupem rozumíme činnosti, při kterých podnik získává výrobní činitele (práce, materiál, technické prostředky)– cílem nákupu je opatřit je v potřebném množství v žádoucí kvalitě, v přijatelné ceně–...

Příklady z účetnictví

U podnikatele došlo k těmto účetním případům:Číslo Datum Doklad Účetní případ Kč1. 5. 1. VUD Osobní vklad podnikatele – osobní auto 250 0002. 5. 1. VPD Nákup cizích akcií 7 000,–3. 5. 1. FV...

Ceniny

3. Ceniny= prostředky penězům podobné– stravenky, známky, tel. karty, kolky, karty na pohonné hmoty– AE: Kniha cenin nebo Poštovní kniha – vede pokladník – podle druhů a zodpovědných osob– pokladník je zodpovědná osoba 211...

Pořízení

PořízeníNákup + reklamace1) FAP111 321– DPH 343 3212) Přepravné (lze i 622) 111 3213) Převzetí na sklad 112 1114) Reklamace 315 111– DPH 315 3435) Vyřízení reklamace 112 315nebo odpis nároku 588 315+ DPH...

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuPři pořízení dlouhodobého hmotného majetku se užívá účet 042 – pořízení dlouhodobého majetku, který má povahu kalkulačního účtu ( podobně jako měl účet 111 u zásob ). Dlouhodobý hmotný majetek lze...

OCEŃOVÁNÍ MATER. PŘI VÝDEJI

OCEŃOVÁNÍ MATER. PŘI VÝDEJI – FIFO– Aritmet. průměr – proměnlivý – každý výdej ze skladu, jiná cena– periodický– PSC ( předem stanov. cena ) – týká se výdaje i příjmu Reklam. řízení – neuznaná–...

DOKLADY SPOJENÉ S NAKUP. MATERIÁLEM

DOKLADY SPOJENÉ S NAKUP. MATERIÁLEM – faktura – přijde poštou kniha došl. faktur– doba splatnosti 14 dnů, nebo dohoda + přísluš. náležitostidošlá – dodavatelpřijatá – odběratel – dodací listo s materiálem + prvotní kontrola...

Koloběh oběžného majetku

Koloběh oběžného majetku – dlouhodobý majetek si ponechává svou podobu, používáním se většinou opotřebovává a na hospodářské činnosti se podílí delší dobu– oběžný majetek naopak neustále mění svou formu, jeho koloběh má ve výrobním...

Oceňování v účetnictví

4. Oceňování v účetnictví: možnosti a meze. Varianty oceňování a vliv zvoleného způsobu oceňování na výstupní data.přiřazení peněžního vyjádření k určitému typu majetkumá velký vliv především z hlediska zásad objektivnosti, správnosti, principu historických cen...

DLUHOPISY

DLUHOPISY:Kupónový dluhopis s pevným výnosem (dlouhodobý, drž. do spl) – pohled investora:Přecenění: nepřeceňuje se na RH (nejsou vyjmenovány v těch, které jsou přeceňovány- ZOÚ)(nemá tedy smysl ani uvažovat zda oc. rozd. výsledkově či do...