Štítek: peněžní deník

Základy daňové evidence

*Základy daňové evidence*V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od záznamů o ostatních složkách majetku a závazků. Účetní jednotka vede záznamy o:– dlouhodobém nehmotném majetku– dlouhodobém hmotném majetku– finančním...

DAŇOVÁ EVIDENCE

* DAŇOVÁ EVIDENCE*Evidence účetních případůÚčetní jednotka je povinna zachycovat účetní případy, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady a to v české měně. Případy, které jsou vyjádřeny v cizí měně se přepočítávají na českou měnu.Účetní...

Účetní proces

Účetní procesV bankovnictví je technická stránka vedení účtu v současnosti potlačena a převážná částbankovních účtů je dnes vedena formou zápisů na prostředcích výpočetní techniky. Jde o následující typy účetních knih: Deníky• může jít o...

Oběh účetních dokladů

Oběh účetních dokladů• Proces vyhotovení resp. přijetí účetního dokladu, třídění a číslování, přezkoušení a jeho zaúčtování, archivace a skartace• Přezkoušení dokladůa) z hlediska věcného – přezkoušení z hlediska správnosti údajůb) z hlediska formálního –...

Účetní knihy

Účetní knihyDeník• slouží k prvnímu zachycení účetní operace z hlediska času• je možno vést několik specializovaných deníků, např. pro bankovní operace, deník materiálu, pokladní deník• lze použít ke sborníkování – umožňuje shrnout stejnorodé operace...

Základy daňové evidence

*Základy daňové evidence*V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od záznamů o ostatních složkách majetku a závazků.Účetní jednotka vede záznamy o:– dlouhodobém nehmotném majetku– dlouhodobém hmotném majetku– finančním majetku...

DAŇOVÁ EVIDENCE

* DAŇOVÁ EVIDENCE*Evidence účetních případůÚčetní jednotka je povinna zachycovat účetní případy, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady a to v české měně. Případy, které jsou vyjádřeny v cizí měně se přepočítávají na českou měnu.Účetní...

Deník, hlavní deník

Deník– záznamy časové v pořadí v jakém postupně vznikaly– deníkový článek = zápis jednotl. účetních případů– deníkový obrat = úhrn částek zachycené v deníku za sledované období Hlavní deník – zapisuje se do “...

Účetní technika – účetní knihy

Účetní technika – účetní knihy v soustavě PUCE se účtuje: a) deníkb) hlavní knihac) kniha analytické evidence a) deník– zabraňuje dodatečným úpravám, vpisování UCE případů– zajišťuje průkaznost a spolehlivost UCE údajů vazbou na doklady–...

Účetní soustavy

Účetní soustavy – účetnictví je řízeno zákonem o účetnictví ZÁSADY: 1. zásada účetní jednotky – přesně určit co do té jednotky patří a co ne2. zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky – že budu účtovat...