Štítek: peníze

Bankovnictví

bezhotovostní peníze – vytvářeny procesem multiplikované bankovní expanze z peněz hotovostních (bankovky, mince) vytváření bezhotovostních peněz, multiplikovaná bankovní expanzedepozitum(vklad) ; PMR ; půjčky, rezervy1000,- ; 100,- ; 900,-900,- ; 90,- ; 810,-810,- ; 81,-...

Pohyb peněz na účtech

Pohyb peněz na účtech Hospodářské operaceInkaso pohledávkyPříjem úvěruPlatba úroky z úvěruPřipsané úroky na BÚPlatba poplatků z BÚPlacení závazků MDB. účetB. účetN-úrokyB. účetOstatní finanční NZávazkyDPohledávkaÚvěrB. účetV-úrokyB. účetB. účet

Peníze a zúčtovací vztahy

7. PŘEDNÁŠKAPeníze a zúčtovací vztahy Krátkodobý finanční majetek– peníze v hotovosti (pokladna)– peníze na účtech v bankách– peníze na cestě– ceniny– šeky, peněžní poukázky– krátkodobé CP Peníze v pokladně– v měně:a) domácí – Kčb)...

Klasifikace a účtování výnosů

16 Klasifikace a účtování výnosů1. VýnosyPojem= peněžní vyjádření výkonu= důležitý ukazatel hospodaření (při porovnání s N  HV)– není to příjem (přírůstek majetku)– evidence: 6. ÚT – časově rozlišené narůstajícím způsobem (kumulují se) Členění–...

Účtování o stavu a pohybu zásob – B

9 Účtování o stavu a pohybu zásob – B– nutná AE 2. stupně– pouze ÚJ bez povinnosti auditu– inventarizace 4 x ročně Otevírání ÚK 112 701FAP 501 321– DPH 343 321Uzavírání ÚK – převod...

Evidence peněžních prostředků

Evidence peněžních prostředkůPokladna• stav a pohyb peněz v hotovosti je evidován na účtě 211 – Pokladna• při účtování se vychází z účetních dokladů – příjmové a výdajové pokladní doklady• PPD ve dvou vyhotoveních –...

PENÍZE

* 2) PENÍZE:– V hotovosti, na běžném účtu, ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky, poukázky), krátkodobé cenné papíry(směnka-cenný papír podle kterého můžeme uhradit jiné pohledávky. Směnka vlastní a nebo nám jiná firma uhradí své závazky...

Oběžný majetek

Oběžný majetek Ve věcné formě zásoby materiál= přírodní látky nerostného, živočišného a rostlinného původu, které prošly různými fázemi zpracování a jsou určeny k jednorázové spotřebě= základní, pomocný, provozní, náhradní díly, obaly (vratné, nevratné) nedokončená...

Pohledávky

Pohledávkyz obchodního stykujinévůči institucím a zaměstnancůmFinanční majetek krátkodobé povahyobchodovatelné cenné papíry sloužící ke krátkodobému uložení dočasně volných peněžních prostředkůmožno rychle zpět přeměnit na hotovoststátní obligace, vkladové certifikátyPeněžní prostředkyhotovostvkladové účtyceninyZachycení struktury podnikového majetkurozdělení majetku do...

Peněžní prostředky

Peněžní prostředkyhotovostvkladové účtyceninyPasivavlastní zdrojecizí zdrojeVlastní zdrojeZákladní jměnípeněžité i nepeněžité vklady veř.o.sp., k.s.,s.r.o.upsané základní jmění u a.s.členské vklady družstvočistá hodnota majetku s.p.Rezervní fondyZákonné fondy a.s.,s.r.o.,družstvoStatutární fondtvoří se ze ziskuZisknerozdělený zisk použitý na financováníCizí zdrojeZávazky podnikuKrátkodobédo...