Štítek: plán

Zdroje financování

Zdroje financování1) vlastní kapitál – vklady majitelů, prodané obligace, prodané akcie2) cizí kapitál – bankovní úvěry, obligace pomocí záloh odběratelů3) samofinancování – pomocí zisku nebo odpisů Finanční plán– zajistit zplnění cílů, udržet finanční rovnováhu,...

Podnik, výroba

Téma č. 9Ekonomie Podnik, výrobaco? – jaké výrobky a v jakém množství je vyrobitjak? – jakým způsobem a technologií a z jakých surovin a materiálu vyrobitpro koho? – kdo výrobky potřebuje, spotřebuje, jak rozdělit...

Některé specifické případy odpisování

Některé specifické případy odpisováníZměny v odpisovém plánu:Případ modernizace byl založen na tom, že se něco změnilo v průběhu odpisování, proto se také odpisy změnily až v průběhu odpisování. Co když se ale odhad odpisového...

Marketing

Marketing: plán prodeje ————————————— plán výroby Rozpočtová výsledovka rozpočet režij.nákladů (šipky podle toho, zda centraliz., či decentr.) Variantně, změny v poptávce, plánech –> oboustranná vazba s rozpočtem Stanovení rozpočtu:volba metody závisí na podnikách tvorby...

SYSTÉM ROZPOČTŮ NA ÚROVNI

SYSTÉM ROZPOČTŮ NA ÚROVNI• podnikového řízení– velitelský rozpočet (master budget) na roční období– rozpočetní výsledovka –> rozpočty nákladů– rozpočetní rozvaha– rozpočet peněžních toků (viz MÚ)– rozpočty na delší období (s ročními rozpočty)– investiční rozpočty–...

Plánová kalkulace

Plánová kalkulace– obsah – náklady předem stanovené na dané období u výkonů opakovaně vytvářených.– na jaké úrovni řízení se využívají– na různě dlouhá obdobío délka období (celkové hodnocené období –rok; dílčí období – měsíc,...