Štítek: pokladna

Pasivní účty

Pasivní účty– účtová skupina 23 ( krátkodobé bankovní úvěry )– účtová skupina 24 ( dluhopisy emitované účetní jednotkou se splatností do 1 roku ) Účet 261 – Peníze na cestěTento účet má specifický charakter....

Pokladna

PokladnaEvidujeme zde stav a pohyb peněz v hotovosti. Při příjmu vystavuje pokladník příjmový pokladní doklad ( originál + kopie ), stav peněz eviduje v pokladní knize, při výdeji peněz vystavuje pokladník výdajový pokladní doklad...

Tabulka

Hospodářské operaceProdej za hotovéPříjem úvěruInkaso pohledávkyNákup majetku za hotovéPlacení závazku MDPokladnaPokladnaPokladnaMajetekZávazky DTržbyÚvěrPohledávkyPokladnaPokladna

Peníze a zúčtovací vztahy

7. PŘEDNÁŠKAPeníze a zúčtovací vztahy Krátkodobý finanční majetek– peníze v hotovosti (pokladna)– peníze na účtech v bankách– peníze na cestě– ceniny– šeky, peněžní poukázky– krátkodobé CP Peníze v pokladně– v měně:a) domácí – Kčb)...

Příklady z účetnictví – pokračování

15. 31. 1. Vydej Mimoř. inventarizací zjištěno mankou zbožía) do normy 400,-b) nad normu 600,-16. 31. 1. VUD Předpis náhrady manka zaměstnanci ………17. 31. 1. ZVL a) hrubé mzdy zaměstnancům 50 000,-b) nemocenská dávka...

Ceniny

3. Ceniny= prostředky penězům podobné– stravenky, známky, tel. karty, kolky, karty na pohonné hmoty– AE: Kniha cenin nebo Poštovní kniha – vede pokladník – podle druhů a zodpovědných osob– pokladník je zodpovědná osoba 211...

Pokladní činnost

2. Pokladní činnost– účet 211: evidence hotových peněz, šeků přijatých místo hot. peněz a poukázek k zúčtování na odběr zboží či služby– hmotně odpovědná osoba: pokladník– stav v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy–...

Účetní knihy

Účetní knihyDeník• slouží k prvnímu zachycení účetní operace z hlediska času• je možno vést několik specializovaných deníků, např. pro bankovní operace, deník materiálu, pokladní deník• lze použít ke sborníkování – umožňuje shrnout stejnorodé operace...

Evidence peněžních prostředků

Evidence peněžních prostředkůPokladna• stav a pohyb peněz v hotovosti je evidován na účtě 211 – Pokladna• při účtování se vychází z účetních dokladů – příjmové a výdajové pokladní doklady• PPD ve dvou vyhotoveních –...

ÚČTOVÁ OSNOVA

* ÚČTOVÁ OSNOVA*Charakteristika účtové osnovyZákladem jednotné organizace finančního účetnictví jsou účtové osnovy, které vydává Ministerstvo financí ČR.Účtová osnova je seznamem všech syntetických účtů finančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou účetní jednotky...