Štítek: režie

V praxi se používá těchto druhů vnitropodnikových cen

V praxi se používá těchto druhů vnitropodnikových cen:1. pevná zúčtovací přirážka režie (v procentech) jako úhrada výkonů střediska, tj. použití zdrojů střediska, je-li výkon střediska měřitelný např. jednicovou mzdou, normohodinami apod. (rozvrhová základna); přichází...

Středisko odbytové režie

Středisko odbytové režie (odbytové středisko, expedice)Odbytovou režií rozumíme náklady na převzetí, balení, skladování a expedici hotových výrobků podniku včetně nákladů na průzkum tr¬hu a činnosti s tím spojené. Středisko správní režie (správní středisko, vedení...

Jednotlivé typy středisek můžeme charakterizovat následovně

Jednotlivé typy středisek můžeme charakterizovat následovně: Výrobní střediska:– ve výrobním středisku jde o samostatný technologicky uzavřený cyklus, tj. o řadu výrobních a nevýrobních operací, které za¬čínají odebíráním materiálu ze skladu, popř. polotovarů zpra¬covaných jinými...

Peněžní deník

Je nejdůležitější účet. knihou JÚ.Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu tzv. daňové výdaje jsou obvykle sledovány v členění na:1) Nákup materiálu a zboží = plátci DPH zde uvádějí ceny bez DPH, protože DPH...