Štítek: středisko

Konstrukce a úloha střediska realizace

10. Konstrukce a úloha střediska realizace.Pro vyúčtování různých převodů účetního charakteru se často v souvislosti s ekonomickými záměry a nutností splnit legislativ¬ní podmínky zřizují účetně technická střediska, např. středisko zúčtování prodeje nazýváme středisko realizace,...

Účtování v dvouokruhové účetní soustavě

Účtování v dvouokruhové účetní soustavěPro účtování středisek použijeme druhý účetní okruh. Tento účetní okruh, jehož účty posléze označíme v účtovém rozvrhu podniku námi zvolenými čísly účtů z účtových tříd 8 a 9, nejprve přebere...

Předací ceny mezi vnitropodnikovými útvary a jejich význam

3. Předací ceny mezi vnitropodnikovými útvary a jejich význam. Pomocí vnitropodnikových cen se poměřují skutečné náklady výkonů i středisek s náklady předem stanovenými, představovanými právě vnitropodnikovou cenou. V minulých letech se vedly diskuse o...

Středisko odbytové režie

Středisko odbytové režie (odbytové středisko, expedice)Odbytovou režií rozumíme náklady na převzetí, balení, skladování a expedici hotových výrobků podniku včetně nákladů na průzkum tr¬hu a činnosti s tím spojené. Středisko správní režie (správní středisko, vedení...

Jednotlivé typy středisek můžeme charakterizovat následovně

Jednotlivé typy středisek můžeme charakterizovat následovně: Výrobní střediska:– ve výrobním středisku jde o samostatný technologicky uzavřený cyklus, tj. o řadu výrobních a nevýrobních operací, které za¬čínají odebíráním materiálu ze skladu, popř. polotovarů zpra¬covaných jinými...

Vnitropodnikové útvary a jejich typy

2. Vnitropodnikové útvary a jejich typy. Aby bylo možno sledovat a řídit jednotlivé činnosti podniku, je třeba rozdělit podnik nejenom po stránce provozní, ale také po stránce ekonomické na jednotlivé útvary ekonomického charakteru. Zatím...

Vztahové veličiny

Vztahové veličiny – faktory, které podstatným způsobem ovlivňují vznik a vývoj nákladů- vyjadřujeme pomocí tzv. vztahových veličinKde jsme schopni měřit objem výk. —> využíváme objemu jako vztahovou veličinu. • Celk. rež. nákl. středisek hlavní...

INVESTIČNÍ STŘEDISKO

INVESTIČNÍ STŘEDISKOVe srovnání se ziskovým střediskem se pravomoc i odpovědnost rozšiřuje o rozhodování o investicích.Základním problémem je dlouhodobý charakter rozhodování.Hmotná zainteresovanost vázaná k investovaným prostředkům, které středisko ovlivňuje, má vypovídací schopnost v delším časovém...