Štítek: zákon o účetnictví

Kdo všechno má o účetní informace zájem

Kdo všechno má o účetní informace zájem:– především vlastníci podniku (akcionáři, vkladatelé podílů a pod.) – sledují svůj ekonomický prospěch – výnosnost prostředků, které do podnikání vložili– pracovníci řídící tento podnik– krátkodobí a dlouhodobí...

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví je upravován následujícími zákony: č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., č, 575/20002 Sb., č. 437/2003 Sb., č. 257/2004 a č. 669/2004 Sb.Tento zákon...

Bankovní účetnictví

Obdobím bezprostředně předcházejícím současnosti bylo období jednotné soustavy sociálně ekonomických informací ( 1971 – 1991). Účetnictví bylo odborem informační soustavy organizací. Během tohoto období se zvýrazňuje kontrolní funkce účetnictví ve vztahu k hospodářskému plánu.Od...

Účetní soustavy a účetní doklady

ÚčetnictvíÚčetní soustavy a účetní doklady Daňová evidence PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Podvojné účetnictví – vedou ho podnikatelé zapsáni do obchodního rejstříku, obchodníspolečnosti, družstva, banky, pojišťovny způsob vedení UCE upravuje zákon o účetnictví UCE musí být:–...

Odpisování dlouhodobého majetku

Odpisování dlouhodobého majetku– dlouhodobý majetek se v průběhu produkčního cyklu jednorázově nespotřebovává – ale opotřebovává– opotřebení je vyjádřeno odpisy– odpisy mohou vyjadřovat: fyzické opotřebení majetku morální opotřebení majetku Odpisy dlouhodobého majetku– odpisuje se veškerý...

Oběh účetních dokladů

Oběh účetních dokladů• Proces vyhotovení resp. přijetí účetního dokladu, třídění a číslování, přezkoušení a jeho zaúčtování, archivace a skartace• Přezkoušení dokladůa) z hlediska věcného – přezkoušení z hlediska správnosti údajůb) z hlediska formálního –...

Základní elementy účetní závěrky

2. PŘEDNÁŠKAZákladní elementy účetní závěrky Právní normy:1. Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví – platí od 1. 1. 1992, základní právní norma– novelizována, k mezinárodní harmonizaci2. Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví– velké množství–...

Opakovací otázky k zákonu o účetnictví

1. Základy Zákona o účetnictvíOpakovací otázky k zákonu o účetnictví:1. Co je předmětem účetnictví?2. V jakých účetních soustavách lze účtovat?3. Jaké jsou sankce při nedodržení Zákona o účetnictví?4. Jaké známe účetní období?5. Jaké účetní...