Štítek: zásoby

Bankovní účty

Bankovní účtyStav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, se zachycuje na syntetickémúčtu 221 – Bankovní účty. Pokud má účetní jednotka více účtů, je potřeba je odlišit v...

Oběžný majetek

28/ Oběžný majetek(členění,účtování pořízení zásob) * Členění*– každá firma potřebuje z něčeho vyrábět nebo něco nakoupit, aby to mohla následně prodat * 1.) ZÁSOBYa) Materiál– základní suroviny pro výrobu (dřevo)– pomocný materiál(barva, lak)– obaly...

Materiál

ÚčetnictvíMateriál– je určen k další výrobě– do zásob materiálu patří skladovaný materiál, který zahrnuje:1) suroviny a základní materiál – vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu2) pomocný materiál – netvoří podstatu výrobku ale vstupuje...

Způsoby účtování zásob

Způsoby účtování zásobzpůsob A: zásoby se účtují přes skladzpůsob B: zásoby se účtují přímo do spotřeby DF za nákup materiálu 111/321příjemka 112/111výdejka 501/112 METODA FIFO VUD vnitropodniková doprava 111/622VUD mzdové náklady na přepravu 521/331VPD...

Zásoby

ÚčetnictvíZásoby postavení v rozvaze – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1dochází totiž k jednorázové spotřebě členění zásob1) materiála) suroviny, základní materiálb) provozovací a pomocné látkyc) náhradní dílyd) vratné obaly a DHM 2) zásoby...

Řízení zásob

řízení zásob– řízením zásob rozumíme usměrňování vývoje zásob tak, aby zajišťovaly plynulou činnost podniku s minimálními náklady na pořízení a skladování zásob– nejčastěji používanou metodou zásob je metoda ABC: A: – zahrnuje ty druhy...

Nákupní činnost podniku

Téma č. 10Ekonomie Nákupní činnost podniku nákup– nákupem rozumíme činnosti, při kterých podnik získává výrobní činitele (práce, materiál, technické prostředky)– cílem nákupu je opatřit je v potřebném množství v žádoucí kvalitě, v přijatelné ceně–...

Zásoby vlastní výroby

ÚčetnictvíZásoby vlastní výrobypostavení v rozvaze – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1 členění zásob vlastní výrobya) nedokončená výroba (účet 121)– jedná se o zhotovované výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni...

Ekonomická část – Podnik, výroba

Maturitní téma č.9Ekonomická část – Podnik, výroba • základní otázky výroby• druhy výrob• výrobní kapacita, normy, časové fondy, výpočet výrobní kapacity• plánování výroby• popis výrobního procesu Účetnictví – Zásoby vlastní výroby• charakteristika zásob vlastní...

Účtování interních zásob při prodeji

Účtování interních zásob při prodeji1) výroba výrobků a jejich naskladnění (skutečně vynaložené náklady) 1000 Kč (skladová příjemka)2) vyskladnění ½ výrobků k prodeji (skladová výdejka) 500 Kč3) prodej výrobků na fakturu 2000 Kč Jaký je...