Štítek: analytické účty

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...

Druhy účtů

2) Účet hospodářského výsledku SY – syntetické = zachycují souhrnné údaje o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výkonech a o celkovém průběhu hospodářské činnostiAE – analytické evidence = podrobnější členění účtů...

Knihy analytické evidence

Knihy analytické evidence– např. evidence vkladatelů, evidence poskytnutých úvěrů, portfolio držených cenných papírů,přehled akcionářů, kniha přijatých a vydaných faktur, knihy evidence hmotného majetku (dnes podpůrné programy výpočetní techniky)V knihách analytické evidence se podrobně rozvádějí...

Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova je uspořádána do účtových tříd a účtových skupin.V rámci účtových skupin si účetní jednotky vytvoří syntetické účty, na jejichž základě sestaví účtový rozvrh v souladu s § 14 ÚčZ.Platí zásada, že...

Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova– stanoví nutnost účetní jednotky dodržovat členění účtů na účtové třídy a skupiny (označení syntetických účtů je již v kompetenci účetní jednotky) • Základní prvek účetnictví je stále – syntetický účet, způsob...

Kontrolní prvky v účetnictví

8. Kontrolní prvky v účetnictví Příklad 8. 1 Podnikatelský subjekt zabývající se výrobou svetrů má k 1. 1. 2004 tyto počátečné zůstatky na vybraných syntetických účtech: Bankovní účet Kč 300 000,–Odběratelé Kč 39 000,–Dodavatelé...

Operativní a analytická evidence

Operativní a analytická evidenceOperativní – evidence docházky (kontrolní docházkový lístek)Analytická – k účtu zaměstnanci je Mzdový listMzdový list• osobní údaje pracovníka, nárok na dovolenou a čerpání dovolené, výpočet dávek NP• sestavuje se pro každého...

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...

SMĚNKA

* SMĚNKA*Směnka je listinný cenný papír ( podepsaný ), který opravňuje jeho majitele ( směnečný věřitel ) požadovat od osob, které se na směnku podepsaly ( směnečný dlužník ), zaplacení peněžité částky, která je...

Vztah syntetické a analytické evidence

Vztah syntetické a analytické evidence – kontrolní soupiska – při vedení AE na účtech platí pro účtování stejné zásady,kteréplatí pro zápisy na SÚ, tzn. všechny AÚ vedené k aktivnímu účtujsou účty aktivními, a všechny...