Štítek: banka

Porovnání účetnictví BANKY a PODNIKATELE

Porovnání účetnictví BANKY a PODNIKATELE ÚČTOVÝ ROZVRH : = bankovní subjekt = ; = podnikatelský subjekt =účtové třídy 0 – 9 ; účtové třídy 0 – 7,; 8 a 9 vnitropodnikové účetnictví 0 –...

Členění majetkových účastí

Členění majetkových účastíMajetkové účasti můžeme rozčlenit na :– majetkové účasti s podstatným vlivem– majetkové účasti s rozhodujícím vlivem– skupinu subjektů Majetkové účasti s podstatným vlivem : je účast na subjektu , ve kterém má...

Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů

Podvojnost a souvztažnost účetních zápisůHospodářské operace, které jsou předmětem účetnictví, představují nějaký pohyb, změnu ve struktuře majetku. Každá operace, která se zachycuje v účetnictví, má dva krajní body,dvě stránky,dvojí vliv. Např. = Nákupem materiálu...

V bankovnictví jsou všechny účty

V bankovnictví jsou všechny účty (u níž je třeba zachytit transakce CM) vedeny v CM a v ekvivalentu základní měny tj. v Kč.To znamená, že banka vede účty hlavní knihy v tuzemské měně –...

Účetní proces

Účetní procesV bankovnictví je technická stránka vedení účtu v současnosti potlačena a převážná částbankovních účtů je dnes vedena formou zápisů na prostředcích výpočetní techniky. Jde o následující typy účetních knih: Deníky• může jít o...

Bankovní účetnictví

Bankovní účetnictvíje trochu odlišné od účetnictví pro podniky a podnikatele. Je to dáno předmětem činností bank.V účetnictví se odrážejí funkce, které banky vykonávají v ekonomice země. Proto je možné se zmínit o jednotlivých druzích...

Bankovní účetnictví

Obdobím bezprostředně předcházejícím současnosti bylo období jednotné soustavy sociálně ekonomických informací ( 1971 – 1991). Účetnictví bylo odborem informační soustavy organizací. Během tohoto období se zvýrazňuje kontrolní funkce účetnictví ve vztahu k hospodářskému plánu.Od...

Bankovní účetnictví

Bankovní účetnictvíÚvodÚčetnictví je proces zápisu,klasifikace, sumarizování, vykazování a výkladu finančních údajů dané organizace.Úkolem účetnictví je poskytovat informace o finanční situaci podniku – společnosti, podávat zprávu o hospodářské situaci za určité časové období. Historie účetnictví...

Bankovnictví

operace obchodních bankpasivní – banka je v pozici dlužníka1) operace je shromažďování vkladů2) operace je vydávání depozitních certifikátů aktivní – banka je v pozici věřitele– poskytuje úvěry a půjčky– rozdělení úvěrů podle doby splatnosti:...

Bankovnictví

bezhotovostní peníze – vytvářeny procesem multiplikované bankovní expanze z peněz hotovostních (bankovky, mince) vytváření bezhotovostních peněz, multiplikovaná bankovní expanzedepozitum(vklad) ; PMR ; půjčky, rezervy1000,- ; 100,- ; 900,-900,- ; 90,- ; 810,-810,- ; 81,-...