Štítek: financování

Dlouhodobé financování

Dlouhodobé financování– vnitřním zdroje je zisk Cizí vnější zdrojea) finanční (bankovní úvěr) – na dobu delší než 1 rok, charakter hypotekárního úvěrub) prodej obligacíc) leasingd) odkup dlouhodobých pohledávek – zvolit která varianta cizích zdrojů...

Zdroje financování

Zdroje financování1) vlastní kapitál – vklady majitelů, prodané obligace, prodané akcie2) cizí kapitál – bankovní úvěry, obligace pomocí záloh odběratelů3) samofinancování – pomocí zisku nebo odpisů Finanční plán– zajistit zplnění cílů, udržet finanční rovnováhu,...

Financování podniku

Téma č. 13Ekonomie Financování podniku– získávání kapitálu potřebné k úhradě statků a běžných výdajů Úkoly financování1) získávat kapitál2) rozdělit kapitál3) rozdělit zisk4) kontrolovat hospodářskou činnost (plánovat) Na financování podniku působí faktor rizika a času...

Ekonomická část – Financování podniku

Maturitní téma č.13Ekonomická část – Financování podniku• pojem a úkoly financování• dlouhodobé a krátkodobé financování¨zdroje financování• finanční plán• cash – flow. metody zjišťování a řízení Účetnictví – Zálohy• členění záloh z účetního pohledu• zaúčtujte...

Zdroje financování

Zdroje financování• Vlastní– ZK– kapitálové fondy– fondy ze zisku– zisk• Cizí– bankovní úvěry– dluhopisy– dluhy vůči dodavatelům– dluhy vůči zaměstnancům– dluhy vůči finančním orgánům Přehled majetku a zdrojů financováníMajetek podle vložení DLM– budova 620.000...

Vlastní kapitál

10. Vlastní kapitál(dle IAS)– je podíl vlastníků na aktivech společnosti (podniku) po odečtení závazků (cizích zdrojů).– je to přímá kapitálová investice (vklady)– nepřímé vlastní zdroje (např. zisk) ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ PODNIKU• VLASTNÍ FINANCOVÁNÍi. externí (vlastník)1....