Štítek: funkce

Management

Funkce managementu:a) plánování – základem je určení cíle a cesty k cílib) organizování – na základě cílů vytvoříme org. strukturu (potřebujeme 1ved. a 10 zaměstnanců)c) personalistika – zabývá se: a) obsazováním pozic- A-ved.Novák, zást....

Daňová soustava v ČR

1. Daňová soustava v ČRDaňová soustava každého státu musí odpovídat jeho ekonomickému systému.Na daňovou soustavu ČR jsou kladeny tyto požadavky:– musí působit v podstatě stejně na všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na vlastnictví a...

Funkce účetnictví

Funkce účetnictví• informační – základní fce!• registrační (registruje záznamy z minulosti – soustavnou činností)• dokumentační – poskytuje důkazní systém (nejčastěji pro stát a soud)• kontrolní – kontrolní vazba Požadavky na účetní informace• významné, důležité...

Rozvaha

Rozvaha – účetní výkaz přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku= rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví – součet aktiv v rozvaze se musí rovnat součtu pasiv v rozvaze...

UCE plní tyto funkce

UCE plní tyto funkce: • poskytuje informace pro potřeby podnikatele= informace o průběhu hospodaření podnikatele, zda vydělat nebo prodělat • může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů= jedná se zejména o vedení sporů...

Předmět podvojného účetnictví a jeho charakteristika

Předmět podvojného účetnictví a jeho charakteristika Druhy účetnictví; srovnávání majetku, dluhů a vlastního kapitálu; bilance (rozvaha) a její struktura. Účetnictví je systémem info, které jsou předklád. v hodnotovém vyjádření. Poslání účetnic.: Účetnictví jsou uspořádané...

Některé režijní n. obsahují obě složky (VAR., FIX.)

Některé režijní n. obsahují obě složky (VAR., FIX.)– režijní mzda – vedení daného útvaru– spotřeba energie – technologická (variabilní), osvětlení (fixní)– materiál – základní (pro výrobu) (VN), kancelářské papíry (FN) Způsob rozdělení na fixní...