Štítek: marketing

Odbyt

Téma č. 12EkonomieOdbyt Strategie marketingua) diferenciace produktu– firma vyrábí velice odlišný produkt často mívá vysokou kvalitub) minimálních nákladů– firma snižuje náklady na výrobu,ale to se nesmí dít na úkor kvality– díky snížení nákladů může...

Nákupní činnost podniku

Téma č. 10Ekonomie Nákupní činnost podniku nákup– nákupem rozumíme činnosti, při kterých podnik získává výrobní činitele (práce, materiál, technické prostředky)– cílem nákupu je opatřit je v potřebném množství v žádoucí kvalitě, v přijatelné ceně–...

Ekonomická část – Management

Maturitní téma č.15Ekonomická část – Management• význam pro podnik• faktory působící na firmu v konkurenčním prostředí• základní pojmy managementu• strategie managementu• organizace a velikost firmy• smluvní a kapitálové propojení firmy Účetnictví – Mzda• charakteristika...

Marketing

Marketing: plán prodeje ————————————— plán výroby Rozpočtová výsledovka rozpočet režij.nákladů (šipky podle toho, zda centraliz., či decentr.) Variantně, změny v poptávce, plánech –> oboustranná vazba s rozpočtem Stanovení rozpočtu:volba metody závisí na podnikách tvorby...