Štítek: podnik

Specifické problémy drobných podniků

pružnost a flexibilita malých podniků– významná přednost– podniky do 25 zaměstnanců můžou každý 3 rok zrušit a znovu obnovit nový podnik s jiným předmětem podnikání– rychlá reakce na ceny– změna činnosti nevyžaduje rozsáhlé přebudování...

Specifické problémy drobných podniků

Téma č. 25Ekonomie Specifické problémy drobných podniků Význam podniku– součástí Českého národního hospodářství a tržní ekonomiky, je rozvoj drobných podniků a živnostenského podnikání– největší rozvoj jsou služby– vyvážející podniky jsou speciality v oboru Živnost–...

Sanace a zánik podniku

likvidátor– může to být jen FO a jeho výběr se řídí pravidly uvedenými ve zřizovacích listinách– sestavuje ke dni likvidace účetní závěrku a současně oznámí že podnik je v likvidaci, aby věřitelé mohli přihlásit...

Sanace a zánik podniku

zrušení podniku bez likvidace– je možné provést pouze tehdya) pokud soud zamítl prohlášení podniku pro nedostatek majetkub) pokud orgány společnosti rozhodnou, o sloučení , splynutí či rozdělení společnosti splynutí – podnik Apodnik C –...

Sanace a zánik podniku

zrušení a zánik podnikuzrušení – zánik právní subjektivity– důvody zrušení– uplynutím lhůty– dohodou zánik podniku – okamžik, kdy je podnik vymazán z obchodního rejstříku– zrušení je nutným předpokladem zániku důvody zrušení podniku dohodou1) smrt...

Sanace a zánik podniku

Anamnéza – je to rozbor stavu podnikuzkoumá:a) všeobecné informace o firmě – způsob vzniku, právní forma, kapitál,b) ekonomická analýza – rentabilita, výnosnost, návratnost, likvidita, sledují se pomocí Z-SKORE, DU-POINTU, finanční analýzac) analýza výroby –...

Sanace a zánik podniku

Téma č. 18EkonomieSanace a zánik podnikusanace – soubor opatření které přijímá vedení podniku, smyslem těchto opatřen je osvojení finanční výkonnosti podniku, sanaci předchází krize nebo úpadek Kdy je podnik v úpadku?– když je v...

Rozborová činnost podniku

Benchmarking a) interní – srovnává jednotlivé části (oddělení, pobočky) v rámci jednoho podnikub) externí – srovnávání podniku mezi seboupodmínky – použití stejných technologií podnikání, podobná velikostjednotek, stejné principy ocenění majetkupodmínky vhodné ke srovnání –...

Rozborová činnost podniku

Téma č. 17EkonomieRozborová činnost podniku Soustavy ukazatelea) paralelní soustava – ukazatele na sebe navzájem navazují příklad: Z-skore Z = 1,2a + 1,4b + 3,3c + 0,6d + 1,0e a = oběžný kapitál : aktiva...

Management a společnost

Management a společnostØ které faktory z vnějšího prostředí ovlivňující řízení firmya) ekonomické faktory: inflace, nezaměstnanost, kapitál ðzdroje, pracovní síla ð kvalita a cena (levná)= finanční a daňová politika, zákazníci (nejsou není obchod),b) technologické faktory:...