Štítek: cena

Úprava ceny

Úprava cenyúprava ceny v případě, že cenu změnil konkurent snížil konkurent cenu ne ano ovlivní tato změna tržby ne držet dosavadní ceny ano jakou měrou byla cena méně než 2% 2-4%výrazné víc než 4%dočasné...

Metody stanovení cen

5 metody stanovení cen1) pomocí cenové přirážky– jednicové náklady = variabilní náklady + fixní náklady) / očekávaný objem prodeje, cena = jednicové náklady* (1 + přirážka)příklad:variabilní náklady = 10,-fixní náklady = 400 000,-očekávaný objem...

Distribuční strategie

Distribuční strategie– způsob jakým je zboží prodáváno1) intenzivní distribuční strategie – zboží je prodáváno větším množstvím prodejcům (běžné potraviny, nápoje, cigarety, noviny)2) výlučná distribuční strategie – opak intenzivní, zboží prodává jen velmi málo prodejců,drahé...

Elementy trhu II.

Téma č.3Ekonomie Elementy trhu II. Bod rovnováhy – spočívá v tom, že spotřebitelé nakoupí takové množství, jaké výrobcinabídliNABÍDKA = POPTÁVCE– tohoto stavu se dosahuje jen velmi krátce– pokud trh není v rovnováze vzniká převis...

Účtování se provádí ve sbornících

Účtování se provádí ve sbornících.Nákladovou stranu představují sborníky skutečných nákladů. Proti nim je postavena výnosová strana, jejímž základem jsou zakázkové listy s připojenými výdejkami přímého materiálu a pracovní lístky s evidencí přímých mezd. Přímý...

Vnitropodnikové ceny

6. operativní kalkulace součásti, sestavy nebo výrobku, vyhotovená k určitému dni. Tam, kde je to možné (např. v opakované výrobě), lze použít operativní kalkulace k 1. 1. plánovaného roku a prohlášeného za základní kalkulaci...

V praxi se používá těchto druhů vnitropodnikových cen

V praxi se používá těchto druhů vnitropodnikových cen:1. pevná zúčtovací přirážka režie (v procentech) jako úhrada výkonů střediska, tj. použití zdrojů střediska, je-li výkon střediska měřitelný např. jednicovou mzdou, normohodinami apod. (rozvrhová základna); přichází...

Předací ceny mezi vnitropodnikovými útvary a jejich význam

3. Předací ceny mezi vnitropodnikovými útvary a jejich význam. Pomocí vnitropodnikových cen se poměřují skutečné náklady výkonů i středisek s náklady předem stanovenými, představovanými právě vnitropodnikovou cenou. V minulých letech se vedly diskuse o...

Oceňování zásob

Oceňování zásob• pořizovací cena– cena pořízení– vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo, pojistné)• ve vlastních nákladech – zásoby vlastní výrobyMetody stanovení cen při výdeji1) metoda FIFO• první do skladu, první ze skladu• výdeje mater. ze...

Decentralizované

DecentralizovanéA) Účtování účetních případů převzatých z finančních účtů1. prvotní N z fin. účetnictví N příslušného HS / spoj. úč. k N2. tržby převzaté z fin. účet. spoj. účet k výnosům / tržby za výrobky3....