Štítek: rozvaha

Účtování přímou změnou rozvahových stavů

Během činnosti ÚJ vznikají hos. operace, které způsobují změny jednotlivých aktiv a pasiv.Hospodářská operace doložena účetním dokladem se stává účetním případem. Všechny účetní případy musí být zaúčtovány. Teoreticky je možné účtovat přímou změnou rozvahových...

Základní kapitál

– je v ÚJ tvořen vklady zakladatelů, společníků, ve státním podniku ho tvoří vklad státu, v s.r.o. vklady společníků, v a. s. vklady akcionářů. ZK a. s. je dán souhrnem jmenovitých hodnot vydaných akcií....