Účetnictví a mzdy

ÚČETNICTVÍ A MZDY – kompletní obsah_4:

Účetní uzávěrka Peněžní deník Kniha pohledávek a závazků Jednoduché účetnictví Dvojkruhové vnitropodnikové účetnictví Manažérské účetnictví Kalkulační metody Kalkulace Rozpočtování nepřímých nákladů Rozpočetnictví a kalkulace Účetní uzávěrka, závěrka Opravné položky k pohledávkám Odhad výše náhrady...