Účetnictví a mzdy

Ocenění průměrnou pořizovací cenou

– tato průměrná cena se zjišťuje: a) váženým aritmetickým průměrem proměnlivýmb) váženým aritmetickým průměrem periodickým VARIANTA A– o každém novém přírůstku materiálu se zjišťuje i nový průměr ceny, který se používá do dalšího přírůstku....

Materiál

– k účtu 112-Materiál na skladě vedeme analytickou evidenci. Účtování materiálu způsoby: A – klasický způsob,pořízení na MD 111-Pořízení materiálu a D 321, převedení na sklad v pořizovací ceně MD 112-Materiál na skladě a...

Zásoby

Zásoby– patří do oběžního majetku, účtujeme o nich na aktivních účtech třídy 1.. Členění zásob1) nakoupené zásobya) materiál ( sk. 11)b) zboží ( sk. 13) 2) zásoby vlastní výroby ( sk. 12) – v...

Evidence zásob

Při nákupu zásob od dodavatele na fakturu jsou veškeré faktury zapisovány do knihy došlých faktur. Zapisuje se do ni – číslo faktury– označení dodavatele– částka– datum vystavení, příchodu– datum splatnosti a úhrady Je-li materiál...

Účtování zásob způsoby:

A – pořízení na MD 111 a D 321, klasický způsobB- rovnou jde do spotřeby MD 501 a D 321 – k 1.1 má účet 112 počáteční zůstatek, během roku se na něm neúčtuje,...

Pokladna

– účtujeme o ni na aktivním učtu 211,– za stav pokladny je zodpovědný pokladník, který musí být osoba starší 18let, aby mohla podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti.– k pohybu peněz v pokladně dochází na...

Peníze na cestě

– při pohybu peněz mezi pokladnou a BÚ nebo při pohybu peněz mezi dvěma BÚ obvykle dochází k časovému nesouladu mezi vystavením pokladního dokladu a příchodem výpisu z účtu nebo mezi dojetí obou výpisů....

Bankovní účty

– o všech bankovních účtech, které má ÚJ otevřené u všech peněžních ústavů účtujeme na aktivním účtu 221.– analytickou evidenci vedeme podle jednotlivých účtů.– na všech BÚ účtujeme na základě výpisu, který banka posílá...

Uzavírání rozvahových účtů

Při uzavírání roz. účtů ÚJ: 1) Zjišťuje obraty strany MD a D.Obrat představuje souhrn přírůstků nebo úbytků na účtu. Nezahrnuje se do něj PZ. 2) Zjistit konečný zůstatekPZ + obrat téže strany (přírůstky) –...

Výsledkové účty

Na rozvahových účtech může ÚJ zachytit pouze stav a pohyb majetku a zdrojů jeho krytí. K zachycení hos. procesů, které v účetní jednotce vznikají jsou určeny účty výsledkové.Dělíme je na účty nákladové a výnosové.Výsledkové...