Účetnictví a mzdy

Pokuty za účetnictví

2. Přednáška – 2. 10. 2002Pokuty za účetnictví Ukládání pokutOd letošního roku je pokutovatelné porušení konkrétního ustanovení Zákona o UCE (§ 38). Výše pokuty není stanovena absolutní částkou. Do konce r. 2001 byla pokuta...

Řízení o uložení pokuty

Řízení o uložení pokutyNa ukládání pokut se nevztahuje Zákon o správě daní a poplatku, ale zákon č. 71/67 Sb. – Správní řád. Podle správního řádu: – řízení musí být řádně zahájeno – pozvání k...

Rozdíly mezi účetními výkazy a daňovým přiznáním

Rozdíly mezi účetními výkazy a daňovým přiznáníma) ve vztahu k rozvaze– respektovat zásadu finanční kontinuity, tj. KS minulého období jsou PS běžného– nevykazovat v A a P záporné zůstatky (jedině na řádku u ztráty...

Aktiva a pasiva

1. Přednáška – 25. 9. 2002Aktiva a pasiva Dělení aktiv a pasiv: Pasiva z hlediska práva dělíme na:vlastní kapitálcizí kapitál Aktiva netto se v rozvaze musí rovnat pasivům. Dělení aktiv a pasiv z účetního...

Základy daňové evidence

*Základy daňové evidence*V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od záznamů o ostatních složkách majetku a závazků. Účetní jednotka vede záznamy o:– dlouhodobém nehmotném majetku– dlouhodobém hmotném majetku– finančním...

Kniha pohledávek a závazků

Kniha pohledávek a závazkůKniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské...

Pasivní účty

Pasivní účty– účtová skupina 23 ( krátkodobé bankovní úvěry )– účtová skupina 24 ( dluhopisy emitované účetní jednotkou se splatností do 1 roku ) Účet 261 – Peníze na cestěTento účet má specifický charakter....

Bankovní účty

Bankovní účtyStav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, se zachycuje na syntetickémúčtu 221 – Bankovní účty. Pokud má účetní jednotka více účtů, je potřeba je odlišit v...

DAŇOVÁ EVIDENCE

* DAŇOVÁ EVIDENCE*Evidence účetních případůÚčetní jednotka je povinna zachycovat účetní případy, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady a to v české měně. Případy, které jsou vyjádřeny v cizí měně se přepočítávají na českou měnu.Účetní...

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...