Účetnictví a mzdy

Finanční leasing

7. přednáška – 6. 11. 2002 Finanční leasing V případě uzavřené smlouvy o fin. leasingu má správce daně právo kontrolovat správnost uplatnění nájemného v nákladech v prodloužené lhůtě. Neplatí tady lhůta 3 roky podle...

Technické zhodnocení provádí nájemce

Technické zhodnocení provádí nájemce– pronajímatel musí souhlasit s TZ1. TZ nad rámec nájmua) nájemce nemá souhlas:– nájemce nemůže odpisovat– nájemci vzniká jen nedaňový náklad – 548/211– pronajímatel dal souhlas s provedením technického zhodnocení, ale...

2. Kompenzace nájmu

2. Kompenzace nájmu – pokud je dohodnuta kompenzace, ve smlouvě musí být stanoveno, v jaké ceně se oceňuje TZ a o jakou částku se nájemci snižuje nájem a) pokud nájemce neodepisuje– má souhlas s...

Odečet na reinvestice nelze uplatnit:

Odečet na reinvestice nelze uplatnit:– na majetek ve 4. a 5. odpisové skupině – na letadla, osobní auta s výjimkou taxi, sanitek, autoškoly, pohřební služby – na přístroje pro domácnost – na stálou provozovnu...

Směna majetku

6. přednáška – 30. 10. 2002 Směna majetku – při směně uzavírám směnnou smlouvu podle § 6, 7, 11 Obč. zákoníku – směna je obdoba prodeje – příjmy ze směny jako z prodeje –...

Metody tvorby rezervy

Metody tvorby rezervy:1. rovnoměrná metoda – každý rok zahneme do nákladů stejnou částku2. výkonová metoda – lze zahrnout každý rok jinou částku. Používá se u movitých věcí. Rezervu na opravu HM není možné uplatnit...

Stanovení vstupní ceny u hmotného majetku

Stanovení vstupní ceny u hmotného majetku Při pořízení úplatně (koupí) Ocenění se provede v pořizovací ceně včetně všech poplatků (vedlejších nákladů) včetně úroků z úvěru. Ale úroky jen do doby, než se HM zařadí...

Technické zhodnocení

5. Přednáška – 23. 10. 2002 Technické zhodnocení Technické zhodnocení vzniká až od hranice nad Kč 40 000,-, u nehmotného majetku je tato hranice Kč 60 000,-.Účetní jednotka si může stanovit, že technické zhodnocení...

Rezervy na opravu hmotného majetku

Rezervy na opravu hmotného majetku§ 7 zákona č. 593/92 Sb. o rezervách Pokud tvořím rezervu na opravu HM v souladu se zákonem, bude daňově uznána do nákladů. Podmínky uznání:– tvorba rezervy se musí provést...

Předčasné a prozatímní užívání

Předčasné a prozatímní užívánía) zkušební provoz je povolován pouze u zařízení, která je nutno vyzkoušet (čističky odpadních vod, elektrárny…)§ 34 stavebního zákona (prozatímní užívání) – můžeme začít odpisovat, nic nebrání provozub) předčasné užívání –...